Hiện nay, ngày càng có nhiều công ty và các doanh nghiệp đẩy mạnh thương hiệu bằng in lịch tết thương hiệu, hình thức mới cho khách hàng để tặng các hoạt động của công ty họ. 1. Vai trò của thương hiệu mới in lịch tết năm mới Các hoạt động của kinh doanh [&hellip

Read More…